La Seu Vella de Lleida, útim gran projecte del romànic català