El resultat de la desfeta: Patrimoni dispers i perdut